tirsdag 28. juli 2009

Prosjekt restegarn #7Dette settet ble et kjapt prosjekt, og det liker jeg jo :-) Mønsteret til den strikkede overdelen og trusa ble til mens jeg strikket, og de ble bra til sitt bruk. Med rillestrikk rundt livet istedet for hullbord kan det sikkert fungere som bikini også. Mønster følger:

DUKKEKJOLE
Garn: bomullsgarn med 22cm i strikkefasthet
Pinner: 3,5mm

Legg opp 60 masker
1: rett
2: vrang
3: vrang
4: 1vr, kast, *2vr sammen, kast*, 1vr
5: vrang
6: fell av de første 17m med rettstrikk, strikk 13 rett
7: 1r, 11vr, 1r
8: 13r
9: 1r, 11vr, 1r
10: 5r, 2m1r, 5r
11: 1r, 9vr, 1r
12: 4r, 2m1r, 4r
13: 1r, 7vr, 1r
14: 3r, 2m1r, 3r
15: 1r, 5vr, 1r
16: 2r, 2m1r, 2r
17: 1r, 3vr, 1r
18: 1r, 2m1r, 1r
19: 1r, 1vr, 1r
20: 3r
21: Repeter omgang 19-21 til stroppen måler 9 cm (ca 24 omganger) Fell deretter de siste 17m med rettstrikk. Sy i 3 knapper: en på enden av hver stropp, og en i ryggen. Finito finale!
Stoffet jeg sydde på måler 48cm i vidde og 23cm i høyden – lett rynket og en splitt i ryggen i flukt med åpningen til den strikkede overdelen.DUKKETRUSE
Garn: bomullsgarn med 22 i strikkefasthet
Pinner: 3,5

Legg opp 64 m. Strikk 2omg vrangbord (1r, 1vr), deretter 1omg hullrad (2m sammen, 1 kast), før nok 2 omg vrangbord. Strikk 7omg glattstrikk, før det felles 4m i hver side. Forstykke og bakstykke strikkes nå frem og tilbake hver for seg.
Forstykke:
1.omg: strikk 2 rett (kantmasker), 2 vridd rett sammen, 23 rett, 2 rett sammen, 2rett
2.omg: 2 rett, 1maske løs av med tråden foran, 1 vrang, ta den løse masken over vrangmasken, 21 vrang, 2 vrang sammen, 2 rett
Gjenta disse to omgangene med 2 masker mindre for hver omgang til det er 8 masker igjen på pinnen. Strikk 6 omg glattstrikk med rille-kantmasker.
Bakstykke:
Strikk først 5 omg glattstrikk med rille-kantmasker, begynn deretter fellingen som hos forstykket. Når det gjenstår 8 m strikkes 4 omg glattstrikk med rille-kantmasker. Mask sammen de 8 m fra forstykket og bakstykket. Tre i en strikk.


This set was a quickie to make, which I tend to like :-) The pattern of the yoke and the panties developed as I knitted, and they turned out ok. It should work ok as a bikini also if it's knitted with garter stitch instead of eyelet pattern on the yoke. Pattern is attached:

DOLL'S DRESS
Yarn: cotton yarn with 5`` gauge
Needles: 3,5mm
This yoke is knit back and forth

Co 60 stitches
1: knit
2: purl
3: purl
4: p1, yo *p2tog, yo* p1
5: purl
6: knit and bind off 17 stitches, k13
7: k1, p11, k1
8: k13
9: k1, p11, k1
10: k5, slst2k1, k5
11: k1, p9, k1
12: k4, slst2k1, k4
13: k1, p7, k1
14: k3, slst2k1, k3
15: k1, p5, k1
16: k2, slst2k1, k2
17: k1, p3, k1
18: k1, slst2k1, k1
19: k1, p1, k1
20: k3
21: Repeat rounds 19-20 until strap measures 9cm (approximately 24 rounds)
Repeat rounds 7-21 for the next 13 stitches. Then finally knit and bind off the remaining 17 stitches.
Sew on three buttons: one on the ending of each strap, and one in the back. Finito finale!
Fabric size for skirt: 12" width and 6" height

DOLL'S PANTIES
Yarn: cotton yarn with 22" gauge
Needles: 3,5mm

Cast on 64 stitches. Knit 2 rounds rib (k1, p1), then 1 one eyelet pattern (k2tog, yo), then 2 more rounds rib. / rounds garterstitch, then bind off 4 stitches in each side. Front and back are now knit separately back and forth.
Front:
1.round: k2 (edging), k2tog in the back loop, k23, k2tog, k2
2.round: k2, slip 1 stitch purlwise, p1, pass slipped stitch over, p21, p2tog, k2
Repeat these two rounds with 2 less stitches for each round until 8 stitches are left on the needle. Knit 6 rounds stockinette stitch with garter stitch edging
Back:
Knit 5 rounds of garterstitch with stockinette edging, then knit the decrease as in the front until there are 8 stitches left on the needle. Knit 4 rounds garterstitch with stockinette edging. Sew the 8 stitches from the front and the back together.

Ingen kommentarer: